FAQ GENERELLE SPØRSMÅL OM KS KOMPLETT

Spørsmål 1: Hvordan laster jeg ned seneste årsversjon av KS Komplett?

Svar: Frem til 2019 lastet du ned årsversjoner av KS Komplett og installerte det lokalt hos deg. Det gjør du ikke lengre. Nå bruker du kskomplett.no for å fylle ut veiledere og finne seneste versjon av maler.

Spørsmål 2: Hvor lagrer jeg dokumentene i Word og Excel?

Svar: Du laster ned Excel- eller Word- malen og lagrer den lokalt hos deg. KS Komplett er ikke et arkivsystem, så derfor skal hver enkelt bruker lagre dokumentene hos seg selv. 

Spørsmål 3: Hvor finner jeg dokumentene jeg akkurat har generert fra veilederen?

Svar: Klikk på "Kunder" øverst i menyen. Trykk så på "Kundeside" for den aktuelle kunden, og klikk på "Genererte dokumenter". Her finner du alle dokumenter du har generert på denne kunden når du har brukt veiledere, f. eks oppdragsavtale eller egenerklæringsskjema- juridisk person.

imagek4a3.png

Spørsmål 4: Nederst på oppdragsavtalen står det at det er versjon 2 (okt 2017). Har jeg en gammel versjon? 

Svar: Nei, dette er rett. Dette dokumentet ble opprettet for første gang i oktober 2017, men er kontrollert flere ganger etter det uten at siste dato for godkjennelse kommer frem. Se på de andre vedleggene, så ser du at det er andre, nyere datoer på disse.

Spørsmål 5: Jeg får ikke endret opplysninger på mitt eget foretak når jeg trykker på knappen "Rediger eget foretak på regnskapnorge.no"

Svar: Du har nok ikke rettighet til å gjøre dette. Det er oftest bare en person per foretak som kan gjøre endringer, oftest daglig leder. Forhør deg rundt internt, så finner du nok en som kan redigere opplysningene.

Spørsmål 6: Kan jeg laste ned alle maler fra KS Komplett og bestå kvalitetskontrollen?

Svar: Nei. Alle rutiner og maler fra KS Komplett er generelle, og benyttes som et utgangspunkt for dokumentasjon. Derfor må du gjøre aktive valg for å tilpasse malene til å reflektere ditt regnskapsforetak og dine kunder.

Spørsmål 7: Hvordan legger jeg til en ny kunde i KS Komplett?

Svar: Logg inn. Trykk på "Kunder" øverst i menyen. Klikk "Legg til ny kunde". Nå kan du enten A) Masseimportere alle kunder registrert på deg i Foretaksregisteret, eller B) Legge til enkeltkunder med org.nr. KS Komplett henter automatisk inn opplysninger om kunden, så du slipper å fylle inn alt selv. 

imageht62ic.png

Spørsmål 8: Det er bare noen få kolleger som skal ha tilgang til en av våre kunder - hvordan begrenser jeg synligheten på kunden?

Svar: Når du legger til en kunde, kan alle ansatte i regnskapsforetaket ditt se kunden i KS Komplett. Dersom du ønsker å begrense rettigheten til at bare noen enkeltpersoner får opp kunden, gjør du dette:

  • Trykk på "Kunder" øverst i menyen
  • Finn kundenavnet - klikk på "Kundeside"
  • Klikk "Kundedetaljer" og så "Rediger"
  • Under "Rettigheter" huker du av for "Begrens kundesynlighet" og deretter "Velg rådgivere"
  • Huk av dine kolleger som skal ha tilgang til kunden, trykk så "Lukk"
  • Husk å trykke "Lagre" nederst på siden

image8zkfn.png

Spørsmål 9: Hvordan redigerer jeg kontaktopplysninger, f. eks adressen, på en kunde?

Svar: Du kan endre adresser, mobilnummer, epost, daglig leder eller legge til ny kontaktperson hos kunden ved å gjøre dette:

  • Trykk på "Kunder" øverst i menyen.
  • Finn kundenavnet - klikk på "Kundeside"
  • Klikk "Kundedetaljer" og så "Rediger"
  • Redigér det du skal endre på kunden
  • Husk å trykke "Lagre" nederst på siden

Spørsmål 10: Tidligere var det 9 kapitler i KS Komplett, nå er det bare 8 kapitler - hvorfor det?

Svar: Det er det tidligere kapittel 6 "Interne rutiner - drift" som har blitt fjernet. Årsaken er at disse malene ble laget for mange år siden, og passer ikke like godt til dagens teknologiske måte å arbeide på. Tidligere kapittel 9 "Sikkerhet" har blitt flyttet opp til kapittel 6 og heter nå "Sikkerhet - IT og lokaler".

 

 

Sist oppdatert: 02.03.2022