OFTE STILTE SPØRSMÅL

Vi vil gjøre det enkelt for deg å finne svar på det du lurer på om KS Komplett.

Vi har fire kategorier for ofte stilte spørsmål om KS Komplett. Vi oppdaterer FAQen fortløpende med nye spørsmål som dukker opp. Du som er medlem i Regnskap Norge kan sende inn faglige spørsmål via vårt Fagsupportskjema

Sist oppdatert: 10.08.2022

Frem til 2019 lastet du ned årsversjoner av KS Komplett og installerte det lokalt hos deg. Det gjør du ikke lengre. Nå bruker du kskomplett.no for å fylle ut veiledere og finne seneste versjon av maler.

Du laster ned Excel- eller Word- malen og lagrer den lokalt hos deg. KS Komplett er ikke et arkivsystem, så derfor skal hver enkelt bruker lagre dokumentene hos seg selv. 

Klikk på "Kunder" øverst i menyen. Trykk så på "Kundeside" for den aktuelle kunden, og klikk på "Genererte dokumenter". Her finner du alle dokumenter du har generert på denne kunden når du har brukt veiledere, f. eks oppdragsavtale eller egenerklæringsskjema- juridisk person.

imagek4a3.png

Nei, dette er rett. Dette dokumentet ble opprettet for første gang i oktober 2017, men er kontrollert flere ganger etter det uten at siste dato for godkjennelse kommer frem. Se på de andre vedleggene, så ser du at det er andre, nyere datoer på disse.

Du har nok ikke rettighet til å gjøre dette. Det er oftest bare en person per foretak som kan gjøre endringer, oftest daglig leder. Forhør deg rundt internt, så finner du nok en som kan redigere opplysningene.

Nei. Alle rutiner og maler fra KS Komplett er generelle, og benyttes som et utgangspunkt for dokumentasjon. Derfor må du gjøre aktive valg for å tilpasse malene til å reflektere ditt regnskapsforetak og dine kunder.

Logg inn. Trykk på "Kunder" øverst i menyen. Klikk "Legg til ny kunde". Nå kan du enten A) Masseimportere alle kunder registrert på deg i Foretaksregisteret, eller B) Legge til enkeltkunder med org.nr. KS Komplett henter automatisk inn opplysninger om kunden, så du slipper å fylle inn alt selv. 

 

imageht62ic.png

Når du legger til en kunde, kan alle ansatte i regnskapsforetaket ditt se kunden i KS Komplett. Dersom du ønsker å begrense rettigheten til at bare noen enkeltpersoner får opp kunden, gjør du dette:

  • Trykk på "Kunder" øverst i menyen
  • Finn kundenavnet - klikk på "Kundeside"
  • Klikk "Kundedetaljer" og så "Rediger"
  • Under "Rettigheter" huker du av for "Begrens kundesynlighet" og deretter "Velg rådgivere"
  • Huk av dine kolleger som skal ha tilgang til kunden, trykk så "Lukk"
  • Husk å trykke "Lagre" nederst på siden

 

image8zkfn.png

Du kan endre adresser, mobilnummer, epost, daglig leder eller legge til ny kontaktperson hos kunden ved å gjøre dette:

  • Trykk på "Kunder" øverst i menyen.
  • Finn kundenavnet - klikk på "Kundeside"
  • Klikk "Kundedetaljer" og så "Rediger"
  • Redigér det du skal endre på kunden
  • Husk å trykke "Lagre" nederst på siden

Det er det tidligere kapittel 6 "Interne rutiner - drift" som har blitt fjernet. Årsaken er at disse malene ble laget for mange år siden, og passer ikke like godt til dagens teknologiske måte å arbeide på. Tidligere kapittel 9 "Sikkerhet" har blitt flyttet opp til kapittel 6 og heter nå "Sikkerhet - IT og lokaler".

Medlemsnummer/ brukernummer i Regnskap Norge (8 siffer) skal benyttes som pålogging.

Velg "Logg inn" fra forsiden. Trykk "Glemt passord eller brukernavn". Oppgi ditt medlemsnummer/ brukernummer hos Regnskap Norge (8 siffer) for å få tilsendt engangspassord på sms. Du vil få beskjed om å endre dette ved første innlogging. Du bruker samme passord til innlogging både på regnskapnorge.no og kskomplett.no.

KS Komplett har en enkel prismodell, og når du betaler for ditt abonnement kan du importere så mange kunder du vil uten ekstra kostnad.

Abonnement på KS Komplett har en engangsavgift ved etablering, deretter faktureres bedriften et årlig, fast beløp. Prisen på engangsavgift og årlig abonnement baserer seg på hvor mange årsverk som jobber i regnskapsforetaket. Du kan lese mer om prisene HER

Regnskap Norge sender årlig ut en faktura for abonnement i KS Komplett, normalt i februar.

 Du ser at du er innlogget øverst på siden - øverst til høyre står det ditt navn og din bedrift. Ved siden av er to menypunkter for "Kunder" og "Veiledere og maler" - dette har du kun tilgang til når du er innlogget.

Nei, det er kun bedrifter med org.nr som kan bestille abonnement på KS Komplett. Alle ansatte tilknyttet bedriften som har abonnement på KS Komplett vil så ha tilgang til KS Komplett.

Nei, KS Komplett selges både til bedrifter som er medlem av Regnskap Norge og de som ikke er medlemmer. Et medlemskap vil gi lavere pris.

Veiledere er de dynamiske skjemaene hvor du fyller ut feltene og det til slutt genereres et Word dokument ferdig utfylt med dine opplysninger, f. eks "Egenerklæringsskjema -jurdisik person". Maler er Word- eller Excel- dokumenter som du laster ned direkte fra KS Komplett og kan være et forslag til rutine eller et Word-/ Excel- dokument du fyller inn i direkte, f. eks avstemmingsskjema.

Ja. I kapittel 3.0 kan du laste ned alle avstemmingsskjemaene i Excel samlet i en zip-fil. Dette har du gjerne behov for når du skal benytte avstemmingsskjemaene i et eksternt fagsystem.

"MVA 2022 - 6 terminer" er den malen som benyttes mest. "MVA 2022 - 6 terminer (for automatisk avstemming) er spesialtilpasset Visma Finale Avstemming, og inneholder ikke avstemming av inngående mva. 

Vi har en søkefunksjon i KS Komplett hvor du kan søke opp navnet på dokumentet, ikke dokumentnummeret.

Dokumentnummeret henger igjen fra gammelt av, da KS komplett var laget for å printes ut og settes inn i ringperm.

Her søker du:

imagelnrzc.png

Både dokumentene som lastes ned ferdig utfylt fra en veileder og de du velger å laste ned som word-mal kan redigeres etter at de er lastet ned.

Dersom du benytter en veileder vil det i siste steget bli generert ferdige Word- dokumenter for nedlastning. Last ned dokumentene, og sjekk om de er ok før du velger «Lagre som endelig».

Dersom du ønsker å gjøre endringer i det du har fylt ut i veilederen, kan du (så lenge du ikke har valg «lagre som endelig») velge å gå tilbake til ønsket steg, og endre informasjonen der.

Veiledere som du har startet på en kunde, men ikke trykket «Lagre som endelig» på – vil kunne startes opp igjen fra fliken «Kunder». Hvis du velger en kunde der, og så vil få opp en liste over «Veiledere i arbeid».

Du kan selvsagt endre opplysningene i dokumentene du lastet ned. Men du har også anledning til å gjøre det via veilederen.

Dersom du ikke har klikket «Lagre som endelig» kan du gjenoppta veilederen, og endre datoen ved å gå tilbake et steg i veilederen.

Oppskriften er slik:

  • Logg inn på KS Komplett, klikk på kundefliken øverst og velg den aktuelle kunden.
  • Dersom «Oppdragsavtale med bilag» står på listen over veiledere i arbeid, klikker du på denne og velger deretter «Gjenoppta veileder».
  • Klikk deretter på «Forrige steg», for å klikke deg tilbake til steget der du kan endre dato for oppdragsavtalen
  • Etter å ha endret dato, klikker du på neste for å fullføre veilederen igjen.

Dersom «Oppdragsavtale med bilag» ikke kom opp på listen under veiledere i arbeid, er det fordi du allerede har klikket på «Lagre som endelig». Da må du kjøre veilederen på nytt for kunden. Systemet vil huske en del fra det som er fylt ut tidligere, men du må likevel gå gjennom alle stegene.

(Alternativet er å kjøre en søk-og-erstatt på dokumentene du genererte tidligere.)

For å kunne starte en veileder, må du ha importert/ lagt til én eller flere kunder i KS Komplett. Når du skal lage en veileder, lager du den nemlig til en bestemt kunde.

Klikk øverst i menyfeltet på "Veiledere og maler" så finner du alle tilgjengelige maler og veiledere i KS Komplett. Dersom du har valgt en kunde, og klikker "Start veileder", vil du bare få opp listen med viledere du kan fylle ut for kunden - du vil altså ikke se de tilgjengelige malene i Word og Excel. 

OA = Oppdragsansvarlig

MA = Medarbeider

DL = Daglig leder

SB = Saksbehandler

KS- ansv = Kvalitetsansvarlig

VO = Verneombud

PowerOffice benytter seg av Word- og Excel- malene i KS Komplett, men har ingen integrasjon mot veilederne. Les mer HER og HER for å sette opp KS Komplett til PowerOffice, eller les HER for å se hvordan du linker opp PowerOffice til KS Komplett. Dersom du ikke finner svar i artiklene, må du ta kontakt med PowerOffice direkte på 755 00 670 eller ta en titt på deres hjelpesenter.

Visma Finale Avstemming benytter seg av avstemmingsskjemaene i Excel fra KS Komplett (som MVA- avstemming og avstemming arbeidsgiveravgift). Les mer her eller ta kontakt med Visma Finale på 40002215 eller via e-post [email protected]

Nei, når du har et abonnement på KS Komplett, har du fri bruk av tjenesten både via kskomplett.no og via de fagsystemene som har en integrasjon med KS Komplett.

Da vi gjorde en teknisk oppgradering av kskomplett.no, satt vi API-et vi hadde laget for eksterne fagsystem på pause. Derfor sluttet API-et mellom Visma Byrå/ Visma Quality Management og KS Komplett å fungere den 01.03.2022. Tidligere hadde du direkte tilgang til de dynamiske veilederne fra KS Komplett fra Visma Byrå/ Visma Quality Management. Vi ønsker å lage et nytt API, men har ikke tidfestet arbeidet med dette ennå.

ZData har laget en løsning for å benytte avstemmingsskjemaene i Excel for Visma Business- kundene. Du må ha lisens hos ZData og må selv stå for avstemmingsskjemaene i KS Komplett. Ved spørsmål, kontakt ZData direkte.

Per mars 2022 finnes det ikke, men vi er stadig i dialog med eksterne fagsystem for å gjøre kvalitetssikring av regnskapsoppdrag enklere.  

Ja. I Kapittel 3.0 kan du laste ned alle avstemmingsskjemaene i Excel samlet i en zip-fil. Dette har du gjerne behov for når du skal benytte avstemmingsskjemaene i et eksternt fagsystem.

Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål her, kan du sende en mail til [email protected].