VILKÅR KS KOMPLETT

SYSTEMET ER UTVIKLET AV 

Regnskap Norge AS
Støperigata 2
0250 Oslo

[email protected]
Telefon: 23 35 69 00


GENERELT

Kvalitetssikringssystemet kan integreres i alle deler av regnskapsvirksomhetens ledelses- og styringssystemer, der hver enkelt medarbeider har hovedansvar for kvalitet på eget arbeid. Regnskapsvirksomheten skal ha system for kontinuerlig forbedring av kvalitetssikringsrutinene og ajourføring av dokumentasjonen.

Oppbyggingen av KS Komplett følger gangen i produksjonen av tjenester i regnskapsvirksomheter, og kan adopteres til arbeidsprosesser i regnskapsavdelinger.

Regnskap Norge presiserer at alle veiledere og maler i KS Komplett må forstås som et utkast/ malverk til regnskapsvirksomhetens egen dokumentasjon. Malene er generelle, og hver regnskapsvirksomhet må tilpasse malene til å reflektere regnskapsvirksomhetens faktiske drift og kundene. Innholdet i KS Komplett skal ikke brukes ukritisk, men malene vil kreve aktive valg for å bli tilpasset regnskapsvirksomheten.


LISENSBETINGELSER

Regnskap Norge AS har alle rettigheter til kvalitetssikringssystemet og oppdatering av dette. Produktet må ikke kopieres til eller overdras andre, eller på annen måte urettmessig utnyttes.

Abonnenten har rett til å bruke kvalitetssikringssystemet i regnskapsføring for egen virksomhet samt som ledd i regnskapsføring som faller inn under lov av 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsførere.

Kvalitetssikringssystemet selges ut fra størrelsen på regnskapsførervirksomheten eller regnskapsavdelingen. Du finner mer informasjon om priser her.

Se ogsåOppdatert databehandleravtale for KS Komplett 

Sist oppdatert: 25.02.2022