HVA ER KS KOMPLETT?

KS Komplett er vår skybaserte tjeneste med hjelpeverktøy, avtaler og interne rutiner som er laget for regnskapsførere. Du finner dynamiske veiledere og maler i Word og Excel som hjelper deg med oppdragsavtalen, avstemminger, hvitvaskingsloven og mye mer.

HJELPEVERKTØY SOM KVALITETSSIKRER DINE REGNSKAPSOPPDRAG

Målet er å kvalitetssikre både før, under og etter regnskapsoppdraget. Hjelpeverktøyene i KS Komplett er utviklet av Regnskap Norge og oppfyller krav i regnskapsførerloven og bransjestandarden GRFS, God regnskapsføringsskikk.  
 
Du må ha et abonnement på KS Komplett for å benytte produktene, og du har tilgang enten direkte fra kskomplett.no eller via et fagsystem som har en integrasjon med KS Komplett.
 

MANGE FORNØYDE BRUKERE

KS Komplett har eksistert i flere tiår og det er nesten 2000 bedrifter som abonnerer på KS Komplett. Spesielt er det mange små regnskapsforetak som benytter KS Komplett, og mange sier at det er en god pris i forhold til lignende løsninger. Brukerne liker godt hjelpevektøyene som finnes i KS Komplett fordi de gir gode forslag til hvordan regnskapsforetaket kan etterleve sine plikter i regelverket.
 

INNDELING AV KS KOMPLETT

KS Komplett er inndelt i åtte kapitler: 
 
1. Starte og avslutte oppdrag - oppdragsavtale og fullmakter
2. Utførelse av regnskapsoppdraget
3. Avstemmingsskjema
4. Risikostyring og internkontroll
5. Hvitvasking
6. Sikkerhet - IT og lokaler
7. Personal & HR
8. HMS - Helse, miljø og sikkerhet
 
Kapittel 1 veileder deg gjennom oppdragsavtalen du har med kunden, og kapittel 2 hjelper deg med utførelsen av selve regnskapsoppdraget.
 
Kapittel 3 har avstemmingsskjema som er mye brukt av regnskapsførere, og kapittel 4 og 5 bistår med gode rutiner for de viktige områdene hvitvasking og internkontroll.  
 
Kapittel 6 foreslår gode rutiner for arbeidet med sikkerhet og ansvar ifm IT- sikkerhet og selve abeidsprosessen. Kapittel 7 inneholder ulike arbeidsavtaler og en generell personalhåndbok. I kapittel 8 får du bistand til å opprette og organisere foretakets HMS- opplegg.
 
Det finnes maler i Excel og Word samt veiledere hvor du fyller ut interaktive webskjemaer som genererer ferdig utfylte dokumenter.
 
imaged23eq.png
Bilde: Eksempel på en veileder 
 

HVORDAN FUNGERER VEILEDERNE?

Det er enkelt å legge kunder til kundelisten din i KS Komplett. Første gang søker du opp kundens organisasjonsnummer, og KS Komplett henter automatisk alle kundeopplysninger fra Foretaksregisteret. 
 
Når du starter en veileder, velger du kunde fra kundelisten din og fyller ut feltene som dukker opp. Når du har fylt ut alle felt i veilederen, genereres et ferdig dokument i Word basert på dine valg og svar.
 
imagegkkm8.png
Bilde: Eksempel på utfylling av en veileder

Nå er det hovedsakelig oppdragsavtalen, egenerklæringer og fullmakter som er lagt inn som veiledere, og det kommer flere veiledere i ltiden fremover.
 

Sist oppdatert: 25.02.2022