FAQ VEILEDERE OG MALER

Spørsmål 1: Hva er forskjellen på veiledere og maler?

Svar: Veiledere er de dynamiske skjemaene hvor du fyller ut feltene og det til slutt genereres et Word dokument ferdig utfylt med dine opplysninger, f. eks "Egenerklæringsskjema -jurdisik person". Maler er Word- eller Excel- dokumenter som du laster ned direkte fra KS Komplett og kan være et forslag til rutine eller et Word-/ Excel- dokument du fyller inn i direkte, f. eks avstemmingsskjema.

Spørsmål 2: Kan jeg laste ned alle avstemmingsskjemaene samlet?

Svar: Ja. I Kapittel 3.0 kan du laste ned alle avstemmingsskjemaene i Excel samlet i en zip-fil. Dette har du gjerne behov for når du skal benytte avstemmingsskjemaene i et eksternt fagsystem.

Spørsmål 3: Hva er forskjellen på de ulike MVA-avstemmingsskjemaene?

Svar: "MVA 2022 - 6 terminer" er den malen som benyttes mest. "MVA 2022 - 6 terminer (for automatisk avstemming) er spesialtilpasset Visma Finale Avstemming, og inneholder ikke avstemming av inngående mva. 

Spørsmål 4: Hvordan søker jeg opp dokumentnummeret på en mal?

Svar: Vi har en søkefunksjon i KS Komplett hvor du kan søke opp navnet på dokumentet, ikke dokumentnummeret. Dokumentnummeret henger igjen fra gammelt av, da KS komplett var laget for å printes ut og settes inn i ringperm. Her søker du:

imagelnrzc.png

Spørsmål 5: Kan man redigere veiledere og maler?

Svar: Både dokumentene som lastes ned ferdig utfylt fra en veileder og de du velger å laste ned som word-mal kan redigeres etter at de er lastet ned.

Dersom du benytter en veileder vil det i siste steget bli generert ferdige Word- dokumenter for nedlastning. Last ned dokumentene, og sjekk om de er ok før du velger «Lagre som endelig».

Dersom du ønsker å gjøre endringer i det du har fylt ut i veilederen, kan du (så lenge du ikke har valg «lagre som endelig») velge å gå tilbake til ønsket steg, og endre informasjonen der.

Veiledere som du har startet på en kunde, men ikke trykket «Lagre som endelig» på – vil kunne startes opp igjen fra fliken «Kunder». Hvis du velger en kunde der, og så vil få opp en liste over «Veiledere i arbeid».

Spørsmål 6: Hvordan endrer jeg dato eller andre opplysninger på oppdragsavtalen som jeg startet for en stund tilbake?

Svar: Du kan selvsagt endre opplysningene i dokumentene du lastet ned. Men du har også anledning til å gjøre det via veilederen.

Dersom du ikke har klikket «Lagre som endelig» kan du gjenoppta veilederen, og endre datoen ved å gå tilbake et steg i veilederen.

Oppskriften er slik:

    • Logg inn på KS Komplett, klikk på kundefliken øverst og velg den aktuelle kunden.
    • Dersom «Oppdragsavtale med bilag» står på listen over veiledere i arbeid, klikker du på denne og velger deretter «Gjenoppta veileder».
    • Klikk deretter på «Forrige steg», for å klikke deg tilbake til steget der du kan endre dato for oppdragsavtalen
    • Etter å ha endret dato, klikker du på neste for å fullføre veilederen igjen.

Dersom «Oppdragsavtale med bilag» ikke kom opp på listen under veiledere i arbeid, er det fordi du allerede har klikket på «Lagre som endelig». Da må du kjøre veilederen på nytt for kunden. Systemet vil huske en del fra det som er fylt ut tidligere, men du må likevel gå gjennom alle stegene.

(Alternativet er å kjøre en søk-og-erstatt på dokumentene du genererte tidligere.)

 

Spørsmål 7: Hvorfor får jeg ikke startet en veileder når jeg klikker på "Start veileder"

Svar: For å kunne starte en veileder, må du ha importert/ lagt til én eller flere kunder i KS Komplett. Når du skal lage en veileder, lager du den nemlig til en bestemt kunde.

 

Spørsmål 8: Jeg får ikke opp noen maler, hvor har de blitt av?

Svar: Klikk øverst i menyfeltet på "Veiledere og maler" så finner du alle tilgjengelige maler og veiledere i KS Komplett. Dersom du har valgt en kunde, og klikker "Start veileder", vil du bare få opp listen med viledere du kan fylle ut for kunden - du vil altså ikke se de tilgjengelige malene i Word og Excel. 

Spørsmål 9: Hva betyr de ulike forkortelsene i rutinemalene, f. eks DL, OA, MA osv?

Svar: OA = Oppdragsansvarlig

MA = Medarbeider

DL = Daglig leder

SB = Saksbehandler

KS- ansv = Kvalitetsansvarlig

VO = Verneombud

 

 

 

Sist oppdatert: 02.03.2022