Om KS Komplett

Den viktigste funksjonen til KS Komplett er å bidra til at de kravene som regnskapsførerloven og bransjestandarden God regnskapsføringsskikk stiller til regnskapsforetak faktisk blir oppfylt.